Derneğimizden Kurban Derisi açıklaması

Ketenli Derneği olarak bilindiği üzere Kurban Deri gelirleri Zekat Hesabımızda toplanarak İhtiyaç sahipli ailelerimize ve talebe Kardeşlerimize harcanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının Resmi Sitesinde belirtildiği gibi '' Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164). 


Bazı bilgiler ışığında Kurban Derisi Kuran Kursu , Lojman  yani kısacası Bina yapımına , Cami İnşaatlarına değilde fakirlere verilmelidir. Bizlerde bu doğrultuda  Ketenli Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak her yıl olduğu gibi Konya Merkezde 10 Araçlık Deri ve Kelle Toplama ekibi olacaktır. Ayrı yeten Ketenli Kasabamızda , Seydişehir Merkez ve 55 Mahallesinde Kurban Deri Toplama ve Satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.Geçen yıl olduğu gibi Tüm Konya Genelinde kendi araçlarımızdan ziyade Dernek , Kuran Kursu , Vakıf , Cami vs. gibi Kurum ve Kuruluşlardan da Ücretleri ödenerek Deri Satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.Tüm Hemşehrilerimizin bilgisine 


Deri Organizasyonu İrtibat Bilgileri 

Cep Tel : 05305837778

Dernek : 03323576373